19 Şubat 2012 Pazar

.


  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PLATFORMU
Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde okulöncesi eğitimin artan önemi günümüzde yaygın olarak kabul görmektedir. Çocukların en hızlı geliştiği ve öğrendiği yıllar olan erken çocukluk yılları dediğimiz okulöncesi dönemi bu anlamda kritik öneme sahiptir. Temel alışkanlıkların, yaşamsal becerilerin kazanıldığı, bedensel ruhsal ve zihinsel gelişimin, kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı bu dönemdeki etkileşim ortamının kalitesi sağlıklı bir aile ortamı önemlidir. Sağlıklı şartlar; nitelikli, uyumlu ve teşvik edici ortamlar ile birleştiğinde çocukların gelecekteki yaşam başarılarının sağlam temelleri atılacaktır.
      Bu sebeple ülkemizin ve geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşası için çocukların okulöncesi eğitimi almaları önem kazanmaktadır. Okulöncesi eğitimin önemine inanmış 41 okulöncesi eğitimci ve yönetici bir araya gelerek Okulöncesi Eğitim Platformunu kurdu. Platformumuz ayrıca Gökkuşağı  İstanbul Kadın
Platformu katılımcısıdır.
     
VİZYONUMUZ
    
       Okulöncesi eğitim kurumları arasında iletişim, bilgi akışı, istişare  zemini oluşturarak toplumun ihtiyaç duyduğu ortak değerler çerçevesinde <Çocuk ve Aile>eksenli proje ve programlar geliştirerek toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel ve öz değerlerine bağlı ruhen  bedenen ve sosyal açıdan sağlıklı nitelikli insan yetiştirmek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır.
      
MİSYONUMUZ

      Çocukların gelişim dönemlerine ve gelişim alanlarına uygun plan ve program dahilinde hizmet veren okulöncesi eğitim kurumları arasında eğitsel, kültürel, yasal ve ekonomik alanlarda eşgüdüm, etkileşim ve dayanışma sağlamaktır. Okulöncesi Eğitim Kurumları Platformu Türkiye ve dünya genelinde yapılanmayı hedeflemektedir.
       
AMAÇLARIMIZ
     
      Okulöncesi eğitime yeni yaklaşım stratejileri geliştirmek, okulöncesi eğitimde kaliteyi arttırmak, toplumda okulöncesi eğitimin önemiyle ilgili bilinç oluşturmak, okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan yönetici, eğitimci ve diğer personele mesleki becerilerini geliştirici programlar hazırlamak, çocukların psikolojik, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek üzere özel eğitim programları geliştirmek, okulöncesi eğitim kurumlarında eğitim alan çocukların velilerine yönelik ebeveynlik eğitimi ve yetişkin eğitimi programları uygulayarak tüm kurumlarda aile kalitesinin yükseltilmesini sağlamak, evrensel çocuk hakları temelinde okulöncesi eğitimi alan çocuklara eğitim hizmeti veren kuruluşlarla işbirliği ve istişare zemini sağlamak, aynı amaçla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, misyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda ilgili yasal düzenleme süreçlerine aktif olarak dahil olmak, kamu oyunu ve yasa belirleyicilerini bilgilendirmek, katılımcıların talepleri doğrultusunda kurumların ihtiyaç duyduğu malzemeler ve hizmet alımlarında birlikte hareket ederek kaynak israfını önlemek, kurulma aşamasındaki okulöncesi eğitim kurumlarının çalışmalarına destek vermek ve OKEP tarafından hazırlanan sosyal ve kültürel etkinliklerden haberdar etmek.

          Okulöncesi dönemdeki gelişmeler çocuğun daha sonraki öğrenme yetileri ile kişilik özelliklerini büyük ölçüde etkiler. Yararları bu kadar büyük olan okulöncesi eğitiminin kalitesinin arttırılması OKEP in başlıca hedeflerindendir.
          Sizlerde okulöncesi eğitimi ile ilgili bir eğitimci, kurucu veya bu çalışmalara destek veren bir gönüllü iseniz OKEP katılımcısı olabilirsiniz.

1 yorum:

  1. kurumunuzun çalışmalarını beğeniyle takip ediyoruz. Teşekkürler

    YanıtlaSil